⮚ În ceea ce privește venitul salarial neimpozabil în limita lunară de maximum 33% din salariul de bază, sunt prevăzute modificări:

⮚ Pentru veniturile din chirii din patrimoniul personal, se elimină opțiunea de determinare a venitului net în sistem real, iar pentru determinarea venitului net se include o cotă forfetară de 20% reprezentând cheltuieli. Cota de impozitare este de 10% pentru venitul net. Impozitul pe venit nu este datorat chiriașilor, care nu sunt obligați să desfășoare activitatea contabilă.

⮚ Se aduc clarificări cu privire la aplicarea plafonului lunar de 10.000 de lei prevăzut pentru stimulentele aferente impozitului pe venit și taxelor sociale pentru veniturile din dezvoltarea de software, construcții, agricultură și industria alimentară, precum și în cazul în care un angajat primește venituri în aceeași lună de la mai mulți angajatori, consecutiv.

⮚ Se aduc clarificări cu privire la pragul de 3 salarii de bază/remunerații plătite angajaților/administratorilor aplicabil indemnizațiilor de delegare și detașare, în țară și în străinătate. Calculul trebuie să se facă lunar.

⮚ Opțiunea contribuabililor de a decide asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit sau acordarea de burse private rămâne valabilă doar pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor (începând cu veniturile realizate începând cu anul 2024) ;

⮚ Această OUG aduce clarificări cu privire la opțiunea angajatului de a plăti/sista contribuția la fondul de pensii administrat privat pentru veniturile salariale obținute de salariații din industriile de dezvoltare software, construcții, agricultură și alimentație publică. Dezvoltatorii de software și salariații din construcții pot opta pentru contribuția la sistemul privat de pensii, dar este obligatorie doar pentru aceștia contribuția la sistemul public de pensii. Angajații din agricultură și industria alimentară vor plăti începând cu 1 ianuarie 2024 o contribuție de asigurări sociale de 25%, care include Pilonul II.

⮚ Scutirea pentru plata contribuției la pensie este limitată la sumele decontate de angajator angajatului, având ca obiect educația timpurie a copiilor sau avantajul favorabil al dobânzii reduse față de dobânda pieței, numai la nivelul veniturilor neimpozabile (33% din salariul brut de încadrare).

⮚ Această OUG introduce obligația de plată a contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile aferente concediilor medicale, cu excepția celor legate de accidente de muncă și boli profesionale.

⮚ Se aduc clarificări suplimentare cu privire la salariul minim utilizat la stabilirea bazei anuale de calcul pentru contribuția la fondul de sănătate, precum și la obligația de a depune declarația anuală de impozit în cazul în care salariul minim este modificat în cursul anului.