Legea contabilității nr. 82/1991 prevede următoarele modificări:

⮚ Creșterea semnificativă a amenzilor prevăzute pentru nerespectarea reglementărilor din legea contabilității.

⮚ O entitate fără scop patrimonial care primește sponsorizări sau redirecționări din impozitul pe profit/venituri etc. trebuie să depună o declarație anexată la situațiile financiare anuale, în care să detalieze sumele primite și modul în care au fost utilizate. Pentru nedepunerea acestei declarații, sancțiunea este o amendă cuprinsă între 20.000 lei și 30.000 lei, indiferent de suma primită sub formă de sponsorizare/redirecționare.

⮚ Pentru neefectuarea inventarierii, amenda anterioară era cuprinsă între 400 și 5.000 de lei, care a crescut la o amendă de la 3.000 la 20.000 de lei, doar pentru lipsa documentelor, chiar dacă gestiunea poate fi corectă.