Scheme de garantare si instrumente de asigurare a lichiditatii – a) Programe de garantare a creditelor pentru capital de lucru și investiții

1.  Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru și investiții pentru IMM-uri

2. Garanții de stat pentru creditarea companiilor mari (cifră de afaceri mai mare de 20.000.000 LEI) pentru capital de lucru și investiții
Masuri:
Masura A
Constă în acordarea a trei categorii de garanții, în numele și în contul statului, pentru companii afectate de pandemia COVID-19, acoperind necesarul de garantare în proporție de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investițiilor şi/ sau pentru susținerea activității curente a companiilor beneficiare.
Masura B
Constă în acordarea de finanțări cu componentă de ajutor de stat, în numele și în contul statului, pentru companii afectate de pandemia COVID-19, în scopul realizării investițiilor şi/sau pentru susținerea activității curente.

Masura C

Constă în acordarea de produse cu componentă de minimis, respectiv compensarea dobânzii la credite în derulare, subvenționarea dobânzilor la credite noi și plafoane de garantare cu componentă deminimis pentru creditele de capital de lucru acordate de băncile comerciale.
Masura D
Constă în acordarea de credite, garanții și asigurări în condiții de piață în numele și contul statului. Se vor utiliza în acest sens produsele actuale standard oferite de EximBank.
Criterii de eligibilitate: