Inventarul anual al activelor, pasivelor și capitalurilor proprii se efectuează, de obicei, la sfârșitul exercițiului financiar și implică următoarele etape în acest proces:

Administratorul

Comitetul de inventariere