A. TVA a crescut de la 5% la 9%

Contribuabilii carora se aplica
Procentele crescute se vor aplica urmatoarelor situatii:
⮚ livrarea de produse alimentare de înaltă calitate (produse montane, ecologice, tradiționale)
⮚ livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale (suprafață utilă de maximum 120 mp, fără anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv terenul pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, fără TVA).
⮚ livrarea și instalarea panourilor fotovoltaice, a panourilor solare termice, a pompelor de căldură și a altor sisteme de încălzire de înaltă eficiență și cu emisii reduse, inclusiv a kiturilor de instalare, precum și a tuturor componentelor necesare achiziționate separat pentru locuințe/clădiri ale administrației publice centrale sau locale, cu excepția societăților comerciale.
⮚ livrarea și instalarea de componente pentru repararea și/sau extinderea sistemelor ca parte a livrărilor de construcții sau ca opțiuni suplimentare la livrarea unei construcții.
⮚ accesul la târguri, parcuri de distracții și parcuri de agrement ale căror activități sunt clasificate la codurile nomenclator 9321 și 9329, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de impozit.
⮚ acces la evenimente sportive.

B. Rata TVA crește de la 5% la 19%

Contribuabilii carora se aplica
⮚ Dreptul de a utiliza echipamentele sportive ale căror activități sunt clasificate la codurile de nomenclator 9311 și 9313, altele decât cele scutite.
⮚ Transportul de pasageri cu trenuri sau vehicule istorice cu aburi pe linii cu ecartament îngust în scopuri turistice sau de agrement
⮚ Transportul de pasageri cu ajutorul instalațiilor de transport pe cablu - telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi - în scopuri turistice sau de agrement.
⮚ Transportul de pasageri cu vehicule cu tracțiune animală utilizate în scopuri turistice sau de agrement.
⮚ Transportul de pasageri cu ambarcațiuni utilizate în scopuri turistice sau de agrement.

Scutiri eliminate
Se elimină următoarea scutire de TVA cu drept de deducere pentru operațiunile efectuate la unitățile spitalicești de stat:
⮚ servicii de construcție, reabilitare și modernizare a unităților spitalicești din rețeaua publică de stat
⮚ livrarea de echipamente medicale, aparate, dispozitive și altele asemenea
⮚ adaptarea, repararea, închirierea și leasingul acestor bunuri

Excepții
⮚ Scutirea de TVA se menține doar în cazul în care aceste operațiuni sunt efectuate de entități nonprofit înregistrate în Registrul public organizat de ANAF și sunt destinate unităților spitalicești deținute și operate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat.

C. Creșterea cotei de TVA de la 9% la 19%

Contribuabilii carora se aplica
⮚ Livrarea de bere fără alcool
⮚ Furnizarea de băuturi nealcoolice încadrate la codul nomenclator 2202
⮚ Alimente cu adaos de zahăr (mai mult de 10g/100g de produs), cu excepția prăjiturilor și biscuiților

Validitate
⮚ Modificările privind TVA se aplică de la 1 ianuarie 2024.
⮚ Se instituie măsuri tranzitorii pentru livrările de locuințe aferente contractelor care au fost încheiate la 31 decembrie 2023 și care vor fi livrate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024, pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% sau 9%.