Contribuabilii carora se aplica
⮚ Beneficiile fiscale acordate angajaților din industriile IT (activitatea de creare de programe de calculator),
⮚ Construcții, și
⮚ Industria alimentară și agricultura sunt uniformizate.

Scutiri eliminate
⮚ Se elimină scutirea de impozit pe venitul din salarii pentru angajații din domeniul IT. Impozitul pe venitul din salarii va fi calculat doar pentru suma care depășește 10.000 de lei.
⮚ Se elimină scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției pentru condiții deosebite și speciale de muncă pentru salariații din construcții, industria alimentară și agricultură.
⮚ Se elimină plata cotei reduse a contribuției de asigurare a muncii (CAM).
⮚ Se elimină posibilitatea de a aplica facilități fiscale pentru veniturile obținute de la mai mulți angajatori în același timp, acestea putând fi aplicate doar la locul de muncă unde se află funcția de bază a angajaților.

Validitate
⮚ Aceste prevederi se aplică de la 1 noiembrie 2023, sunt uniformizate pentru toate aceste trei sectoare, iar aplicabilitatea lor este limitată în timp, și anume până la 31 decembrie 2028, inclusiv.
⮚ Consiliul Național Tripartit, din care mai fac parte confederații sindicale și patronate, a aprobat în ședința din 27 octombrie 2023, majorarea salariului minim în construcții și agricultură la 4.582 RON brut și, respectiv, 3.436 RON.