Comitetul de inventariere documentează rezultatele inventarierii în minut de numărare a stocurilor.

Rezultatele se determină prin compararea datelor identificate faptic și înregistrate în listele de inventar cu datele provenite din informațiile tehnice și operaționale și cu soldurile acestora existente în registrele contabile ale societății. Erorile identificate în cursul acestui proces trebuie corectate în dovezile operaționale.

Rezultatul inventarierii elementelor de activ, de pasiv și de capitaluri proprii, clasificate după natura lor în conformitate cu categoriile bilanțiere, este cuprins în registru de inventariere.