Următoarele modificări privind impozitul pe profit sunt introduse începând cu 01.01.2024:

Pierderi fiscale

⮚ Pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2024/anul fiscal modificat începând cu anul 2024, se recuperează în limita a 70% din profitul impozabil obținut în următorii 5 ani consecutivi, în ordinea înregistrării anului fiscal, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

⮚ Pierderile fiscale anuale aferente anilor anteriori anului 2024, rămase de recuperat la data de 31 decembrie 2023, se vor recupera în limita a 70% din profitul impozabil aferent, în perioada de recuperare rămasă din cei 7 ani consecutivi suplimentari anului de înregistrare a pierderilor respective.

⮚ Pentru aplicarea limitei de 70%, pierderile fiscale anuale înregistrate în anii precedenți anului 2024, rămase necompensate la data de 31 decembrie 2023, se cumulează cu pierderile fiscale anuale înregistrate începând cu anul 2024.

Limitarea deductibilității dobânzilor și a altor costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobânzile

⮚ Este introdusă o nouă limitare de 500.000 EUR a pragului deductibilitiatii pentru depășirea costurilor de indatorare aferente tranzacțiilor/operațiunilor care nu finanțează achiziția/producția anumitor active în curs de execuție, desfasurate intre părți afiliate. Acest prag nu se aplică instituțiilor de credit.

⮚ Contribuabilul are dreptul de a deduce intr-o perioada fiscala, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei a 1.000.000 Euro.

Cheltuieli sociale

⮚ Sumele plătite de contribuabili pentru plasarea copiilor angajaților lor în unități de educație timpurie vor fi considerate cheltuieli sociale, în limita a maximum 1.500 lei/lună, pentru fiecare copil, în anumite condiții. Această cheltuială nu reprezintă o deducere a impozitului pe profit, ci o cheltuială socială suportată de angajator, în limita deductibilității de până la 5% din fondul de salarii.

⮚ Cheltuielile legate de creșe și grădinițe sunt introduse în cadrul cheltuielilor de funcționare a unităților administrate de contribuabili, care sunt deductibile în limitele prevăzute de Codul fiscal.

Sponsorizări/Burse private

⮚ Bursele private sunt scoase din categoria sponsorizărilor și nu mai sunt eligibile pentru creditul fiscal. Pentru determinarea rezultatului fiscal, contribuabilii care efectuează cheltuieli aferente burselor private, urmează să însumeze aceste cheltuieli în limita a 1.500 lei/ pentru fiecare bursă acordată, cu cheltuielile sociale, iar suma rezultată va fi dedusă în limita a 5%, aplicată la valoarea cheltuielilor cu salariile personalului.

⮚ Condițiile privind posibilitatea de redirecționare a CIT, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, au fost modificate de la 6 luni, cât este permis în prezent, până la depunerea CIT anual. 

Dispoziții

⮚ Limita pentru ajustarile de valoare pentru creanțe neperformante este redusă de la 50% la 30%. OUG 115 clarifică faptul că limita de 30% se aplică ajustărilor pentru deprecierea creanțelor reprezentând sume datorate de clienții interni și externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate și servicii prestate, pentru creanțele născute începând cu 1 ianuarie 2024.

Alte modificări

⮚ Este permisă reducerea impozitului pe profit de către contribuabilii din aceeași perioadă fiscală prin procedura profitului reinvestit și cu valoarea caselor de marcat achiziționate în perioada fiscală respectivă.

⮚ În cazul în care se efectuează o reparație sau o întreținere sau se decontează cheltuieli legate de un sediu al unui contribuabil cu scop lucrativ, iar acesta se află într-o locuință deținută de o persoană fizică, cheltuiala este deductibilă în limita procentului de 50%. În cazul în care un sediu social aflat în patrimoniul contribuabilului este utilizat în scopuri personale de către asociați sau acționari, cheltuiala cu acel sediu este nedeductibilă în totalitate. Această limitare de 50% se aplică, de asemenea, si amortizării aferente.