Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar

⮚ Pragul pentru plățile efectuate de un angajat, care se deplasează în interes de serviciu, din avansurile pentru decontare a crescut de la 1.000 lei la 5.000 lei.

⮚ Se definesc "supermagazinele" și "hipermagazinele" și se prevede că, în cazul acestora, precum și în cazul magazinelor de tip cash and carry, sumele de numerar din casa de marcat nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, pragul de 500.000 de lei (față de 50.000 de lei cât prevedea Legea nr. 296/2023).

Dispozițiile menționate mai sus au intrat în vigoare la 15 decembrie 2023.

⮚ Analiza plafoanelor de plăți în numerar se abrogă pentru întreaga societate atunci când există mai multe casierii, iar plafoanele de plăți și încasări în numerar se analizează pentru fiecare casier, dacă o societate înregistrează mai multe puncte de lucru/birouri permanente în care sunt stabilite casierii, analiza plafoanelor se va face individual, pe fiecare casier.