Contribuabilii carora se aplica
Instituțiile de credit persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituțiilor de credit.

Formula de calcul
Impozitul se calculeaza prin aplicarea asupra cifrei de afaceri a următoarelor cote de impozitare:
⮚ 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2025, inclusiv.
⮚ 1%, începând cu 1 ianuarie 2026.

Cifra de afaceri folosita pentru calulul impozitului suplimentar va cuprinde:
⮚ venituri din dobânzi;venituri din dividende; venituri din taxe și comisioane;câștiguri (pierderi) din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net; câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net; câștiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net; câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net; câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire, net;diferențe de curs de schimb (câștig sau pierdere), net; câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net; alte venituri din exploatare.