Scheme de garantare si instrumente de asigurare a lichiditatii – b) Sprijin indirect: Programe de garantare pentru asigurarea lichidității companiilor

1.Schema de garantare a creditului comercial (furnizor)
2. Program de garantare a finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de comerț
3. Program de garantare a leasing-ului de echipamente și utilaje

Scheme de garantare si instrumente de asigurare a lichiditatii – a) Programe de garantare a creditelor pentru capital de lucru și investiții

1.  Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru și investiții pentru IMM-uri

2. Garanții de stat pentru creditarea companiilor mari (cifră de afaceri mai mare de 20.000.000 LEI) pentru capital de lucru și investiții
Masuri:
Masura A
Constă în acordarea a trei categorii de garanții, în numele și în contul statului, pentru companii afectate de pandemia COVID-19, acoperind necesarul de garantare în proporție de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investițiilor şi/ sau pentru susținerea activității curente a companiilor beneficiare.
Masura B
Constă în acordarea de finanțări cu componentă de ajutor de stat, în numele și în contul statului, pentru companii afectate de pandemia COVID-19, în scopul realizării investițiilor şi/sau pentru susținerea activității curente.

Masura C

Constă în acordarea de produse cu componentă de minimis, respectiv compensarea dobânzii la credite în derulare, subvenționarea dobânzilor la credite noi și plafoane de garantare cu componentă deminimis pentru creditele de capital de lucru acordate de băncile comerciale.
Masura D
Constă în acordarea de credite, garanții și asigurări în condiții de piață în numele și contul statului. Se vor utiliza în acest sens produsele actuale standard oferite de EximBank.
Criterii de eligibilitate:

Programe de finanțare pentru investiții noi și pentru relocarea companiilor în România

1. Schema de ajutor de stat pentru investitii noi (greenfield) (stimularea și atragerea investițiilor noi cu impact major în economie)
Cheltuieli finantate: costuri eligibile aferente:
2. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala (stimularea și atragerea investițiilor noi cu impact major în economie)

Granturi pentru initiative antreprenoriale inovative si digitalizarea companiilor

1. Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor

Cheltuieli finantate: dotarea cu echipamente IT, utilizarea semnăturii electronice, conectarea la broad-band, achiziționarea de softuri standardizate și personalizate, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice etc.

2. Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru companii

Programe de finantare nerambursabila pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor

1. Granturi pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor (prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operațional Regional – Axa 2.2 Sprijinirea creării si extinderea capacitaților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor)
Investițiile eligibile:
Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
2. Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investitiilor mari  (în creșterea productivității prin Programul Operațional Regional – POR)

Granturi de sprijin pentru repornirea intreprinderilor, capital de lucru si investitii

1. Capital de lucru pentru repornirea activitatilor economice pentru IMM-uri din domenii precum HORECA, turism, transport, organizare de evenimente

Conditii de acordare:

Categorii de cheltuieli finantate din grant: cheltuieli cu stocuri de materie prima, materiale consumabile, marfuri, achitarea datoriilor fata de furnizori (inclusiv fata de furnizorii de utilitati), alte datorii fata de furnizorii din activitatea curenta, cheltuieli cu echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente, datorii privind chiria, datorii privind achizitia de servicii si reparatii, cu exceptia consultantei, cheltuieli cu echipamente de protectie medicala, cheltuieli pentru achizitia de obiecte de inventar.

2. Granturi pentru investitii si pentru reconversia economica pentru IMM-uri
Conditii de acordare:

Categorii de cheltuieli finantate: cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente, utilaje, tehnilogii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, cheltuieli cu achizitia de teren maxim 10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, de racordare la utilitati, cheltuieli provind accesibilitatea, participare la targuri si evenimente, studii, drepturi de proprietate intelectuala, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatur cu proiectul de investitii pentru extinderea capacitatilor de productie existente precum si pentru extinderea prestarii de servicii.

3. Schema de ajutor pentru finantarea chiriilor, pentru activitati de comert si servicii afectate de Covid-19

Planul naţional de investiţii şi relansare economică

Planul naţional de investiţii şi relansare economică

Scheme de garantare si instrumente de asigurare a lichiditatii – b) Sprijin indirect: Programe de garantare pentru asigurarea lichidității companiilor

Aceste programe au scopul de a stimula expunerea la risc a asigurătorilor și de a facilita accesul companiilor la asigurările de credit comercial, de a oferi facilități de garantare a finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de comerț și, de asemenea, să ofere o garanție a leasing-ului de echipamente și utilaje pentru IMM-urile care optează pentru finanțarea nebancară

Citeste mai mult »

Programe de finantare nerambursabila pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor

Aceste fonduri structurale sunt disponibile din alocarea de fonduri europene 2014-2020, care sunt inca disponibile pentru aprobare pana la sfarsitul anului 2020, cu exceptia cazului in care se acorda o prelungire.
Obiectivul acestui program este sa ofere subventii pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor prin cresterea productivitatii muncii si sa sprijine dezvoltarea IMM-urilor prin finantarea investitiilor mari.

Citeste mai mult »